Belysning

Belysning är en viktig del av moderna inredningslösningar. Dessutom måste man ta energieffektiviteten i beaktande också när det gäller belysningen. Vi har utvecklat LED-belysning i flera år och det är nu en naturlig del av vår inredningsproduktion. Hos oss får du belysningen integrerad i inredningen, både i mellanutrymmen och inuti själva inredningen. En nyhet är att vi erbjuder ett LED-ljusstyrningssystem till köksinredningen. Systemet har intelligent ljusstyrning och dessutom sensorer för vattenläckage!

Belysning

Integrerad belysning

Vår integrerade mellanutrymmesbelysning innebär att belysningen har placerats och monterats i inredningsstommen redan på fabriken. Elkablar monteras i frästa spår i stommarna som sedan beläggs med det slutliga ytskiktet på ett sådant sätt att man inte behöver se några störande kablar. Dessutom är själva belysningsarmaturen mycket låg, eftersom den största delen av armaturerna är inbyggda i inredningsskivan.

Det finns två typer av belysning för mellanutrymmen:

Integrerad belysning sign round

1. Sign round, rund inmonterad LED-spot på 2,3 W. Armaturen är tyskproducerad och planerad just för belysning i mellanutrymmen i köksinredning. Färgtemperaturen är varmvit

Integrerad belysning

2. Led line, ledslinga inmonterad i aluminiumlist, 14,4 W. Slingan är lika bred som hela skåpets botten och ger en mycket effektiv och bred ljuskägla. Färgtemperaturen är varmvit.

Inuti inredningen

Vår integrerade inredningsbelysning följer samma principer som belysningen i mellanutrymmen. På detta sätt kan man lysa upp ett helt skåp, trots att det är utrustat med hyllplan. Det går att koppla in en dörrbrytare som gör att belysningen tänds/släcks när dörren öppnas/stängs. Det går också att koppla in en separat strömbrytare om man så vill.

Alla lampor kan också kombineras med intelligent belysning och automationssystem. Om du har några frågor om belysning svarar vi gärna på dina frågor.

Smart styrning