Integritetsskyddspolicy

Kombinerad registerbeskrivning och informationsdokument (Personuppgiftslagen 523/99, 10 och 4 §)

Utfärdat den: 29.9.2014

1. Registeransvarig och uppgifter till kontaktperson

Puusepänliike Peltoniemi Kb

Juha Peltoniemi

Teollisuustie 16

98120 Kemijärvi

Tfn 040 547 5795

juha(at)peltoniemi.fi/peltoniemi(at)peltoniemi.fi

Registrets namn

Puusepänliike Peltoniemi Kb:s kundregister

Syftet med registret

Att möjliggöra nödvändig kontakt för kundservice samt att upprätthålla kundrelationer. Direktmarknadsföring när kunden inte har förbjudit det.

Registrets innehåll

Kontaktinformation till kunden (namn, telefonnummer, e-postadress och ort) och uppgift om godkännande av eller förbud om försäljning. Övrig information som tillhandahålls av kunden.

Informationskällor

Uppgifter som kunden uppgett

Utlämning och överföring av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut till andra än till de myndigheter som förskrivits i lagen. Uppgifter förs inte över utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Nyttjanderätt av registret

De som har nyttjanderätt till registret är bara de personer som arbetar åt Puusepänliike Peltoniemi Kb och som behöver uppgifterna i sitt arbete.

Rätt till insyn och utövande av den rätten

Var och en har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv. En begäran om insyn ska lämnas skriftligen till den registeransvariga. Begäran om insyn adresseras till registrets kontaktperson.

Rättelse av uppgifter

Var och en har rätt att kräva rättelse av uppgifter i registret. En begäran om rättelse ska göras skriftligen och tillräckligt detaljerat. Begäran om rättelse adresseras till registrets kontaktperson.

Förbudsrätt

En kund har rätt att förbjuda att kundens uppgifter används för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktreklam. Förbudet kan göras eller tas bort när som helst genom ett skriftligt meddelande till den registeransvariga.